testblog

Netværket har til formål at styrke dialog, videndeling og samarbejde mellem forskere, praktikere og ministeriet omkring forskning i pædagogisk it og digital læring inden for dagtilbud, grundskole og ungdoms- og voksenuddannelser.

Netværket er etableret af Styrelsen for It og Læring og omfatter danske forskere, der beskæftiger sig med pædagogisk it.

Det primære resultat af netværkets arbejde skal være en bedre synliggørelse og anvendelse af forskningens resultater i praksis. Desuden skal netværket medvirke til, at der forskes i de mest relevante emner i forhold til at forbedre undervisning og læring med it, og at forskningsressourcerne udnyttes mest hensigtsmæssigt.

Netværket forventer at afholde 2-3 årlige møder og temaarrangementer for at styrke koblingen imellem forskning og praksis.

Netværket har til formål at styrke dialog, videndeling og samarbejde mellem forskere, praktikere og ministeriet omkring forskning i

Netværket omfatter danske forskere, der beskæftiger sig med pædagogisk it.

pædagogisk it og digital læring inden for dagtilbud, grundskole og ungdoms- og voksenuddannelser.

Netværket er etableret af Styrelsen for It og Læring og omfatter danske forskere, der beskæftiger sig med pædagogisk it.

Det primære resultat af netværkets arbejde skal være en bedre synliggørelse og anvendelse af
forskningens resultater i praksis. Desuden skal netværket medvirke til, at der forskes i de mest
relevante emner i forhold til at forbedre undervisning og læring med it, og at forskningsressourcerne
udnyttes mest hensigtsmæssigt.
 

Netværket forventer at afholde 2-3 årlige møder og temaarrangementer for at styrke koblingen imellem forskning og praksis.